Become the new leaders of THS!

You can now apply to become one of THS new leaders! The positions you can apply to are as follows.

 • THS President
 • THS Vice President
 • Positions in the THS Student Union Board
 • THS Election Coordinator
 • 3 Positions as the Speaker of the Student Union Council
 • 3 Positions as THS Auditors
 • 7 Positions in the THS Nomination Committee

You can find information on all the positions on our new job search platform, TechRec! Follow this link: https://techrec.se/jobs/union/
Do you not speak Swedish? You can apply to most of these positions! Contact [email protected] for more information.

Behörighetsdekaler för parkering KTH Campus // Parking Stickers

Alla parkeringsdekaler är utlämnande. Nya dekaler fås vid nyår 19/20.

Från och med den 7 januari finns behörighetsdekaler för parkeringsområdet KTH Campus att hämta i Kårexpeditionen i kårhuset Nymble. Behörighetsdekalerna ger ett rabatterat pris för parkering på KTH Campus och är tillgängliga enbart för THS-medlemmar. Antalet dekaler är begränsat och kommer lämnas ut mot uppvisande av THS-medlemskort samt legitimation så långt lagret räcker!
Det kommer inte att vara möjligt att förboka behörighetsdekalerna.
Observera att rabatten endast gäller på Q-parks parkeringsplatser på KTH Campus.


All stickers have been handed out. New stickers will be available after the New Year 19/20.

From the 7th of January, parking stickers for KTH Campus will be available at the Student Union Office in Nymble. The parking stickers allow the discounted price for parking at KTH Campus and are available only for THS-members. We only have a limited number of stickers, and will hand them out upon showing THS-membership card and ID.
It is not possible to pre-book the stickers.
Please note that the discount is valid only for the Q-park parking spots at KTH Campus.

Delegation till SFS-FUM sökes

THS söker delegation till Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige

Vill du vara med och arbeta med nationell studentpolitik? Sök då till THS delegation till SFS fullmäktige. Du får tillsammans med resten av delegationen vara med och föra THS talan under Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige, den 3-5 maj 2019.

Om rollen

SFS-delegaterna bör vara förankrade i THS organisation, samt visa ett allmänt intresse för studentpolitiska frågor såsom studentens välbefinnande, studiemedels- och bostadspolitik, utbildningspolitik m.m. Vidare är det bra om personer i delegationen kan och vill föra THS talan i offentliga sammanhang, inför plenum, på åsiktstorg och liknande.
Arbetet i SFS-delegationen är på ideell basis men kostnader för resor och boende under SFS fullmäktige står självklart THS för.
Skicka din ansökan till [email protected] innan den 20 januari 2019.

Om SFS

Sveriges Förenade Studentkårer är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.
SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Om SFS-FUM

SFS fullmäktige (SFSFUM) är SFS högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur SFS ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas.
På SFS-fullmäktige beslutas det bland annat om SFS verksamhetsplan, budget samt vilka som ska leda organisationen nästakommande år.
Mer info om SFS och SFS-FUM på SFS hemsida.

Årets Lärare 2018 Ulf Carlsson

Sedan 1985 har Tekniska Högskolans Studentkår delat ut priset ”Årets Lärare” för att framhäva våra bästa lärare på KTH.
Det är en stor ära att presentera Ulf Carlsson till årets lärare 2018!
https://www.kth.se/profile/ulfc
”För Ulf Carlsson är det viktigt att se individen bakom varje student och att skapa den inre drivkraft som får den att vilja lära sig. Ulfs undervisning följer en röd tråd som samspelar med både examination och lärandemål vilket skapar kurser som uppskattas högt.
Genom utomordentlig pedagogik och en svårslagen attityd för undervisningens integritet har Ulf valt att ta fram eget kursmaterial samt gå utanför den traditionella tentamen-föreläsningsstrukturen med moderna verktyg för att ge en kontinuerlig inlärning för studenterna.
Ulf ser att nyckeln till effektivt lärande är att låta “kursdeltagarna förstå att vi är på samma team” och jobba för att de “vågar göra bort sig” så det kan bli en dialog.
Ulfs ägandeskap för sin undervisning och tydlighet med hur han utvecklar kursen efter studenternas feedback gör det självklart att detta är en lärare som brinner för det han gör och THS hoppas Ulf håller kvar den energi och de värderingar som kommer spegla sig i dem han påverkar.”

By-Election to the Management Team!

The Management Team still has to fill two more positions for next year! Do you want to work fulltime with issues within THS Student Union?
Read more about the positions below. Apply before the 20th of November.


For this position, applicants are required to be fluent in both Swedish and English.
Om Rollen
Brinner du för utbildningsfrågor?
Gillar du att arbeta systematiskt och strukturerat med att lösa problem som påverkar många människor?
Anser du att utbildning är viktigt både för dig och för samhället? Tycker du att KTH har stor potential och kan göra mer?

Något av det viktigaste THS gör är att påverka KTH till att öka kvalitén på alla KTHs utbildningar och säkerställa att alla studenterna får den absolut bästa utbildningen, och som en av THS Chefer för Utbildningsinflytande har du möjligheten att göra precis det. Som Chef för Utbildningsinflytande är det ditt uppdrag att arbeta med KTHs ledning och delta i diskussioner och beslut som berör studenterna; i oerhört många processer är det kritiskt att vi studenter är med och kan säga vad som är viktigast för oss. I arbetet har du också ett ansvar för att jämlikhets-, mångfalds- och likabehandlingsperspektiv lyfts på KTH. Du arbetar med den andra Chefen för Utbildningsinflytande och tillsammans utgör ni THS Utbildningsenhet.
Uppdraget innefattar att du leder och samordnar THS Utbildning som består av alla studeranderepresentanter på KTH och förtroendevalda inom utbildningsfrågor på THS. Detta gör du bland annat genom THS Utbildningsråd och skolråden, där du också får goda möjligheter för att utveckla din ledarskapsförmåga. Utöver detta har du i rollen som chef för utbildningsinflytande också ansvar för att arbeta med frågor som rör studenträtt. Detta innebär både att hantera enskilda studentfall och stödja andra förtroendevalda som också jobbar med studenträtt. Tillsammans med THS Studiesocialt Ansvarig delar ni ansvaret för representation och utbildningsutveckling, vilket bland annat innebär att föra fram THS åsikter till KTH. I det arbetet samverkar du även med motsvarande personer på andra studentkårer och studentorganisationer för att framföra THS åsikter utanför KTH.
THS har två chefer för utbildningsinflytande som båda sitter under ett år med start antingen på vintern eller på sommaren. Det betyder att du kommer att sitta med två olika kollegor under året. Tillsammans delar ni på ansvaret som posten innebär och genom att ha olika mandatperioder skapas en bra kontinuitet över tiden.
Som chef för utbildningsinflytande är du en del av THS Kårledning bestående av totalt 12 heltidsarvoderade studenter. Det innebär att du också tar del av andra aktiviteter som händer på THS, och samarbetar tillsammans med de andra i Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Detta betyder att du kommer ha kontakt med, och hjälpa studenter på KTH att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Meriterande erfarenheter

 • Tidigare uppgift som studeranderepresentant i något av KTHs organ
 • Ha jobbat med utbildningsfrågor på KTH eller annan skola tidigare
 • Insikt i aktuellt arbete som drivs inom THS Utbildning, t.ex genom deltagande i Utbildningsrådet
 • Erfarenhet av politiskt påverkansarbete inom förening på eller utanför KTH
 • Sektionsengagemang och goda kontaktnätverk inom KTH och bland studenter
 • Har drivit påverkansarbete inom jämlikhets-, mångfalds- och likabehandling
 • Erfarenhet av byråkratin, språket och beslutsordningen vid KTH

Det finstilta:
Du börjar den 15:e december, du förväntas ta uppehåll från dina studier och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för detta uppdrag är 0.33 prisbasbelopp per månad, dock minst 16,056 kr.  Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta valberedningen [[email protected]]. Om du vill få mer information om uppdraget kan du kontakta nuvarande Chefer för utbildningsinflytande Sebastian Wahlqvist eller Johanthan Edin på [email protected] och boka in en fika. Kaffe eller te ingår såklart!
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 20:e November till [email protected] Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF- och DOC-format i ansökan. Intervjuer kommer ske löpande. Valet sker vid ett kårstyrelsemöte.


SEE BELOW FOR ENGLISH
Om Rollen
Brinner du för ett THS för alla?
Vill du arbeta för ett studentliv som inkluderar både nationella och internationella studenter från olika sektioner och program?
Tycker du att idrott är en viktig del av studentlivet?

Som Studiesocialt och internationellt ansvarig är du ansvarig för de studiesociala delar som rör idrott, friskvård samt internationalisering inom THS. Du hjälper till att skapa kontakt mellan nationella och internationella studenter och samordnar hela THS internationella verksamhet. En av dina uppgifter är att rekrytera mottagningsansvariga för den internationella mottagningen, samt se till att dessa tillsätter en undergrupp och faddrar. Den internationella mottagningen är sedan ett ansvar som du delar med THS Mottagningssamordnare, men du kommer vara särskilt ansvarig för budgeten, genomförandet av mottagningens ingående aktiviteter och event, samt andra delar som rör ekonomin inom den internationella mottagningen.
Utöver arbetet med internationalisering inom THS ansvarar du för att utveckla idrott på campus och arbetar aktivt med THS lokala verksamheter. Detta arbete innebär även att du är ansvarig för att leda och organisera THS idrottsgrupp, Union Sports Associassion (USA), samt se till att idrottsgruppen anordnar THS-mästerskapen samt eventuella friluftsresor. Du kommer även att samarbeta med motsvarande poster på andra studentkårer runt om i Sverige för att utbyta lärdomar och erfarenheter.
Vi letar efter dig som är ansvarsfull, ödmjuk och en bra ledare som kan engagera folk. Du bör vara intresserad av driva THS framåt när det gäller internationella frågor.
Som Studiesocialt och internationellt ansvarig är du en del av THS Kårledning bestående av totalt 12 heltidsarvoderade studenter. Det innebär att du också tar del av andra aktiviteter som händer på THS, och samarbetar tillsammans med de andra i Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Detta betyder att du kommer ha kontakt med och hjälpa studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Meriterande erfarenheter

 • Erfarenhet av idrottsverksamhet, som organisatör eller deltagare
 • Engagemang i den internationella verksamheten på THS eller erfarenhet som utbytesstudent
 • Engagemang i ideella organisationer eller projekt
 • Erfarenhet av en eller flera ledarroller
 • Tidigare arbete med att anordna större fester eller event
 • Tidigare ekonomiansvar i en förening eller på ett företag
 • Erfarenhet av att starta upp eller arbeta med ett större projekt

För den här posten är det ett krav att du kan kommunicera på engelska i både tal och skrift.
Det finstilta:
Du börjar den 15:e december, du förväntas ta uppehåll från dina studier och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för denna post är 0.33 prisbasbelopp per månad, dock minst 16,056 kr. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta valberedningen [[email protected]]. För mer information kontakta nuvarande Studiesocialt och internationellt ansvarig Ádám Miguel Acosta på [email protected] och boka in en fika. Kaffe eller te ingår såklart!
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 20:e November till [email protected] Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF- och DOC-format i ansökan. Intervjuer kommer genomföras löpande. Valet sker vid ett kårstyrelsemöte.


About the role
Are you passionate about a THS for everybody?
Do you want to work for a student life that includes both domestic and international students from various chapters and programs?
Do you think that athletics is an important part of the student life?

As Head of Social and International Relations you are responsible for student welfare elements relating to sports, wellness and internationalization at THS. You help to create contact between domestic and international students and coordinate all operations of THS International. This also includes coordinating the international operations of chapters for a more welcoming chapter environment. One of your main tasks is to recruit reception responsible managers for the International Reception, and to ensure that these appoint a Project Team and Buddies. During International Reception you will be specifically responsible for the budget, the implementation of reception opening activities and events, coordinating with KTH, as well as other areas related to the economy in the International Reception. Another primary task is to oversee the operations and finances of THS Master’s and International Group (THS MAIN), who create activities for the integration of international students into student life.
In addition to the work with internationalization at THS you also have a responsibility to develop sports on campus, and to work actively with THS chapters’ operations. This work also means that you are responsible for recruiting Project Managers for THS Sports (the sports group at THS), and to ensure that the group organizes THS Championships and possibly other engaging activities. Additionally, you would oversee the group’s operations and manage THS Sports’ budgeting and finances. You will also collaborate with the corresponding persons of other student unions around Sweden to exchange lessons and experiences about your operations in general.
We are looking for someone who is responsible, humble and a good leader who can engage others. You should be interested in driving THS forward in international affairs.
As Head of Social and International Relations you are a part of THS Management Team consisting of a total of 12 full-time remunerated students. This means that you are also taking part in other activities happening at THS, and cooperating with the others in the Management Team to make THS daily activities work. This means you will have contact with, and help students at KTH develop the THS union activities in general and to represent THS towards other parties, such as KTH and student unions around Stockholm and the rest of the country.
Qualifying experience (not required)

 • Experience of sports operations, as organizer or participant
 • Participation in THS’ international operations or experience as an international/exchange student
 • Participation in non-profit organizations or projects
 • Experience of one or several leadership positions
 • Prior experience in organizing bigger parties or events
 • Prior economical responsibility in an association or company
 • Experience in starting or working with bigger projects

For this position it is required to be able to communicate in English, both in speaking and writing.
The fine print:
You begin December 15th, are expected to take recess from your studies and will work full time for 13 months including one month’s handover. The compensation for this engagement is 0.33% of the base amount per month, but at least 16.056 kr. If you have questions about the recruitment process, please contact the Nominating Committee [[email protected]]. If you want to get more information about the position, you can contact the current Head of Social and International relations Ádám Miguel Acosta at [email protected] and book a “fika”. Coffee or tea is included of course!
Application
Please submit your application no later than the 20th of November to [email protected] Please submit a cover letter and resume in PDF and DOC format in the application. Interviews will be conducted as times allow. The election will be held on a Union Board Meeting.


Om THS Valberedning
Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen och Kårledningen. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårstyrelsen inför valen.

About THS Nomination Committee
The Nomination Committee is a group appointed by the Student Union Council to prepare the elections of positions of responsibility at THS, such as THS Management team and THS student union board. We conduct interviews with all candidates and nominate candidates to the deciding body.

Delegationsledare till SFS-FUM sökes!

THS söker delegationsledare till SFS-FUM

Vill du vara med och leda THS arbete i SFS under 2019? Sök då posten som delegationsledare för THS delegation under SFS fullmäktige. Du får tillsammans med resten av delegationen vara med i arbetet att föra THS talan under Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) fullmäktigemöte den 3-5 maj 2019.

Om rollen

Som delegationsledare ansvarar du för att leda delegationen samt att samla in THS åsikter inför SFS-fullmäktige.
Arbetet som delegationsledare är på ideell basis men kostnader för resor och boende under SFS fullmäktige i maj står självklart THS för.
Tidigare engagemang inom THS är en merit. Ett brinnande intresse för utbildningsfrågor och studentens roll i samhället är även ett plus i kanten.
Skicka din ansökan till [email protected] innan den 12 november.

Om SFS

Sveriges Förenade Studentkårer är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.
SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Om SFS-FUM

SFS fullmäktige (SFSFUM) är SFS högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur SFS ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas.
På SFS-fullmäktige beslutas det bland annat om SFS verksamhetsplan, budget samt vilka som ska leda organisationen nästakommande år.
Mer info om SFS och SFS-FUM på SFS hemsida.

Sök till Fanborgsansvarig!

English below

Just nu söker THS en ny fanborgsansvarig. Fanborgsansvarig är en tvåårig post och det är viktigt att man kan båda åren. Du börjar först som vice fanborgsansvarig i ett år för att sedan ta över som fanborgsansvarig året därpå, detta för att underlätta överlämningen mellan de ansvariga och för att ge en känsla av trygghet i rollen. Under åren jobbar du i ett team av två, först med den som är sittande fanborgsansvarig och sedan en ny kollega som är vice fanborgsansvarig. I slutet av ditt andra år är du ansvarig för att tillsammans med THS styrelse utse din efterträdare. Ni leder fanborgen under alla KTH:s ceremonier, från mottagningen i stadshuset till diplomeringar och promoveringsceremoni. Under ditt andra år är du även med och för THS standar vid valborgsfirandet på skansen och på nobelfesten (vartannat år har THS svensk fana på dessa högtider och fanborgsansvarig står då med svensk fana istället för THS standar).

För att söka fanborgsansvarig på THS är det meriterande om du deltagit i THS fanborg tidigare och har en del insikt i hur det går till. Det är väldigt meriterande att ha deltagit vid alla olika ceremonier THS fanborg ställer upp på. Annars är det bra att kunna planera och vara flexibel och ha god förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Vid ceremonier jobbar man utifrån ett schema som inte allt för sällan förändras under tiden. Att hålla ett lugn även om något oplanerat inträffar är också en bra egenskap som fanborgsansvarig. Andra året då du tar vid som fanborgsansvarig är du även ansvarig för fanorna mellan ceremonier och att lämna ut dessa till sektionerna när förfrågningar kommer.
Skicka ansökan till [email protected]. Beskriv i ansökan vem du är, varför just du ska bli THS nya fanborgsansvarig, om du varit med tidigare och vad med posten som lockar dig. Vi vill ha in din ansökan senast den 18 November.
English summary 
THS are looking for a new fanborg responsible. It is a responsibility over two years. You will lead the fanborg during all of KTH:s ceremonies. It is meritorious to have been a part of the fanborg. Send your application to [email protected] No later than the 18th of November.

Summary of THS Board meeting #1 (KS01)

On Thursday September 20th in Musikrummet the THS Board had its first official meeting of the semester. It was a report meeting, so the Management Team was there to report and discuss how the operational work is going. The reports (in English!), and all other documents regarding the meeting, are in the meeting documents for 1819-KS-01.

Decisions

We made three decisions:

 • Approving a per capsulam-decision made about new authorised signatories
 • Approving that some students in a joint program between KTH other universities can become student members even if they are not currently taking courses at KTH, so they can be part of THS activites
 • Approving changed statues for the organisation Reftec

Preparations for KF (Student Union council)

We decided on the board’s proposal for revisions of the operational plan and budget, which will be decided on KF on October 10th. A motion about the working language of THS was also discussed.
The minutes of the meeting will be posted here before October 4th. If you have any questions you can reach the THS Board at [email protected]

Management Team is open for applications!

Do you want to work fulltime with issues within THS Student Union? Apply to one of five positions!
Read more about the positions below.


SEE BELOW FOR ENGLISH
Om Rollen
Vill du planera evenemang för uppåt 1800 gäster?
Boka stjärnor till att spela på scenen i Nymble?
Vill du göra Nymble till det största och mest innehållsrika kårhuset i världen?

Som Evenemangschef har du huvudansvaret för Nymbles eventverksamhet och samordnar alla stora studentevent som sker i huset. Du arbetsleder Programgruppen som består av Nymble Klubbmästeri, RN Eventteknik och Platoon DJs. Tillsammans arbetar dessa grupper för att ordna stora fester och evenemang med allt som hör dessa till så som barer, högklassig teknik och grym musik. För att stora evenemang ska gå ihop och bli lyckade krävs bra arbetsledning, ekonomistyrning och långsiktig planering av dig. Därför är rollen till stor del administrativ, då det är många olika delar som måste gå ihop för att eventverksamheten ska fungera. En del av det arbetet handlar om att sköta dryckesbeställningar och hantera lokalaccesser inför stora event. Du kommer även att arbeta med rekrytering till Programgruppen samt hantera bemanning under eventen.
Vardagen innebär mycket problemlösning när det krävs snabba beslut som måste tas på plats och då är det också viktigt att du har en stark ledarskapsförmåga. Som Evenemangschef är det även din uppgift att fortsätta utveckla den befintliga eventverksamheten för att bidra till en rikare studietid för alla studenter på KTH. Eftersom du är nyckelpersonen i THS Eventverksamhet har du ett ekonomiskt ansvar, samtidigt som du arbetar med att skapa tydliga rutiner och bygger långsiktiga samarbeten mellan olika grupper.
Du samarbetar med många olika personer i huset och har ett nära samarbete med THS Restaurangchef, då ni samarbetar i många frågor som rör serveringstillståndet, lokalerna och cateringverksamheten i Nymble. Dessutom fungerar du även som ett stöd för THS lokalt i frågor som rör eventverksamet och anordnar regelbundet Pubmästarråd, där representanter från THS Lokalt och Centralt kan träffas för att utbyta erfarenheter och kunskap. Som evenemangschef har du också ett visst ansvar för säkerheten i huset i samband med större evenemang och är i många fall kontaktperson på obekväma tider.
Som Evenemangschef är du en del av THS Kårledning bestående av totalt 12 heltidsarvoderade studenter. Det innebär att du också tar del av andra aktiviteter som händer på THS, och samarbetar tillsammans med de andra i Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Detta betyder att du kommer ha kontakt med, och hjälpa studenter på KTH att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Meriterande erfarenheter

 • Erfarenhet av ledarskap eller projektledning
 • Erfarenhet av rekryteringsarbete
 • Erfarenhet av eventverksamhet, på KTH eller i andra sammanhang
 • Serveringserfarenhet, STAD-utbildning och liknande
 • Projektledning av evenemang
 • Erfarenhet av roller som medför god kunskap om Nymble, t.ex. logistikansvar i större projekt

Det finstilta:
Du börjar den 15 december, du förväntas ta uppehåll från dina studier och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för detta uppdrag är 0.33 prisbasbelopp per månad, dock minst 16,056 kr. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta valberedningen [[email protected]]. Om du vill få mer information om uppdraget kan du kontakta nuvarande Evenemangschef, Magnus Hammarling på [email protected] och boka in en fika. Kaffe eller te ingår såklart!
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19:e oktober till [email protected] Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF- och DOC-format i ansökan. Intervjuer kommer ske löpande. Valet sker antingen den 6:e eller 7:e november vid ett kårstyrelsemöte.


About the role
Do you want to plan events for up 1800 guests?
Book stars to play on stage in Nymble?
Do you want to make Nymble the largest and most diverse student union building in the world?

As Event Manager you have the main responsibility for Nymble’s studentevent operations and coordinating all major events taking place in the house. You lead the Program Group consisting of NKM, RN Event Technology and Platoon DJs. Together, these groups organize large parties and events with everything from bars, high quality technology and great music. For large events to work and be successful it requires good management, financial management and long-term planning by you. Therefore, the role is also very administrative, as there are many different parts that must add up to ensure that the event operations work. Part of the tasks involve scheduling beverage orders and managing access rights to THS facilities before big events. You will also work with recruitment to the Program Group and handle staffing during the events.
The work also means a lot of problem solving on a daily basis, as it is often required that you can take quick decisions right at the spot. As Event Manager it is your task to continue and develop the existing event operations, to contribute to a richer student life for all students at KTH. Since you are the key person in THS event operations, you have a financial responsibility, and you will at the same time work to create clear routines and build long-term relationships between different groups.
You work with many different people in the house and have a close collaboration with THS Restaurant Manager, as you cooperate in many matters relating the alcohol serving permit, the facilities and the catering business in Nymble. In addition, you also work to support THS Local (the chapters) in matters related to events and you regularly organize the Pub Council, where representatives from THS Local and Central can meet to exchange experiences and knowledge.
As Event Manager you are a part of THS Management team consisting of a total of 12 full-time remunerated students. This means that you are also taking part in other activities happening at THS, and cooperating with the others in the management team to make THS daily activities work. This means you will have contact with, and help students at KTH develop the THS union activities in general and to represent THS towards other parties, such as KTH and student unions around Stockholm and the rest of the country.
Qualifying experience (not required)

 • Experience of leadership or project management
 • Experience of recruitment
 • Experience of event work, either at KTH or other
 • Experience in serving (Swedish alcohol law) , STAD-training and similar
 • Project management of events
 • Experience in positions, which result in good knowledge of Nymble, e.g. logistics responsibility in bigger projects

The fine print:
You begin December 15th, are expected to take recess from your studies and will work full time for 13 months including one month’s handover. The compensation for this engagement is 0.33% of the base amount per month, but at least 16.056 kr. If you have questions about the recruitment process, please contact the Nominating Committee [[email protected]]. If you want to get more information about the position, you can contact current Event Manager, Magnus Hammarling at [email protected] and book time for a “fika”. Coffee or tea is included of course!
Application
Please submit your application no later than the 19th of October to [email protected] Please submit a cover letter and resume in PDF and DOC format in the application. Interviews will be conducted openly. The election will be held the 6th or 7th of november on a Union Board Meeting.


For this position, applicants are required to be fluent in both Swedish and English.
Om Rollen
Brinner du för mottagningen?
Som THS Mottagningssamordnare är du den som ser till att saker fungerar innan och under mottagningen. Mottagningens syfte är att skapa möjligheter för de nyantagna att lära känna varandra, äldre studenter och KTH och känna sig välkomna, och mottagningssamordnarens roll är att se till att saker i bakgrunden flyter på så att mottagningarna kan ägna sig åt de nyantagna. Du är den som samordnar THS olika mottagningar gällande lokaler, utbildningar och i relation till KTH, samtidigt som du fungerar som ett viktigt stöd för sektionernas mottagningsansvariga. Samtal, samarbeten och utbildningar äger till stor del rum inom ramarna för mottagningsrådet men även i andra sammanhang. En stor del av rollen som mottagningssamordnare innebär att du representerar THS gentemot sektionerna, mottagarna och KTH. Du är den viktiga länken mellan KTH och sektionerna i alla frågor som rör mottagningen, därför är det bra om du känner dig bekväm i formella sammanhang. Arbetet kring mottagningen innefattar att jobba långsiktigt och strategiskt kring hur mottagningen ska utvecklas i framtiden och du är ansvarig för att utföra det årliga utvärderingsarbetet i samarbete med mottagningarna på sektionerna. Som mottagningssamordnare är du också ansvarig för mottagningsreglerna som gäller för alla mottagningar vid KTH som en del i att kvalitetssäkra arbetet och verksamheten.
I rollen är du även en kontakt för alla kårföreningar tillsammans med Studiesocialt och internationellt ansvarig, som du även assisterar i arbetet med de internationella mottagningarna. Dessutom samarbetar du med det studiesociala teamet kring olika projekt som ni tillsammans kommer överens om.
Det är viktigt att du som Mottagningssamordnare har enkelt för att kommunicera med olika typer av människor. Det är även viktigt att du är strukturerad, bestämd, stresstålig och att du är bra på att samarbeta i många olika typer av situationer.
Som Mottagningssamordnare är du en del av THS Kårledning bestående av totalt 12 heltidsarvoderade studenter. Det innebär att du också tar del av andra aktiviteter som händer på THS, och samarbetar tillsammans med de andra i Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Detta betyder att du kommer ha kontakt med och hjälpa studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Meriterande erfarenheter

 • Tidigare deltagande i någon sektionsmottagning, där det är särskilt meriterande om kandidaten har haft en ledarroll
 • Erfarenhet av en tyngre ledarroll i en ideell organisation eller projekt
 • Tidigare deltagande i Mottagningsrådet
 • Erfarenhet av administrativt arbete
 • Samarbete med personal på KTH

Det finstilta:
Du börjar den 15:e december, du förväntas ta uppehåll från dina studier och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för denna post är 0.33 prisbasbelopp per månad, dock minst 16,056 kr. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta valberedningen [[email protected]]. Om du vill få mer information om uppdraget kan du kontakta nuvarande THS Mottagningssamordnare Johanna Kuniholm på [email protected] och boka in en fika. Kaffe eller te ingår såklart!
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19:e oktober till [email protected] Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF- och DOC-format i ansökan. Intervjuer kommer primärt genomförs löpande. Valet sker antingen den 6:e eller 7: november vid ett kårstyrelsemöte.For this position, applicants are required to be fluent in both Swedish and English.
Om Rollen
Brinner du för utbildningsfrågor?
Gillar du att arbeta systematiskt och strukturerat med att lösa problem som påverkar många människor?
Anser du att utbildning är viktigt både för dig och för samhället? Tycker du att KTH har stor potential och kan göra mer?

Något av det viktigaste THS gör är att påverka KTH till att öka kvalitén på alla KTHs utbildningar och säkerställa att alla studenterna får den absolut bästa utbildningen, och som en av THS Chefer för Utbildningsinflytande har du möjligheten att göra precis det. Som Chef för Utbildningsinflytande är det ditt uppdrag att arbeta med KTHs ledning och delta i diskussioner och beslut som berör studenterna; i oerhört många processer är det kritiskt att vi studenter är med och kan säga vad som är viktigast för oss. I arbetet har du också ett ansvar för att jämlikhets-, mångfalds- och likabehandlingsperspektiv lyfts på KTH. Du arbetar med den andra Chefen för Utbildningsinflytande och tillsammans utgör ni THS Utbildningsenhet.
Uppdraget innefattar att du leder och samordnar THS Utbildning som består av alla studeranderepresentanter på KTH och förtroendevalda inom utbildningsfrågor på THS. Detta gör du bland annat genom THS Utbildningsråd och skolråden, där du också får goda möjligheter för att utveckla din ledarskapsförmåga. Utöver detta har du i rollen som chef för utbildningsinflytande också ansvar för att arbeta med frågor som rör studenträtt. Detta innebär både att hantera enskilda studentfall och stödja andra förtroendevalda som också jobbar med studenträtt. Tillsammans med THS Studiesocialt Ansvarig delar ni ansvaret för representation och utbildningsutveckling, vilket bland annat innebär att föra fram THS åsikter till KTH. I det arbetet samverkar du även med motsvarande personer på andra studentkårer och studentorganisationer för att framföra THS åsikter utanför KTH.
THS har två chefer för utbildningsinflytande som båda sitter under ett år med start antingen på vintern eller på sommaren. Det betyder att du kommer att sitta med två olika kollegor under året. Tillsammans delar ni på ansvaret som posten innebär och genom att ha olika mandatperioder skapas en bra kontinuitet över tiden.
Som chef för utbildningsinflytande är du en del av THS Kårledning bestående av totalt 12 heltidsarvoderade studenter. Det innebär att du också tar del av andra aktiviteter som händer på THS, och samarbetar tillsammans med de andra i Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Detta betyder att du kommer ha kontakt med, och hjälpa studenter på KTH att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Meriterande erfarenheter

 • Tidigare uppgift som studeranderepresentant i något av KTHs organ
 • Ha jobbat med utbildningsfrågor på KTH eller annan skola tidigare
 • Insikt i aktuellt arbete som drivs inom THS Utbildning, t.ex genom deltagande i Utbildningsrådet
 • Erfarenhet av politiskt påverkansarbete inom förening på eller utanför KTH
 • Sektionsengagemang och goda kontaktnätverk inom KTH och bland studenter
 • Har drivit påverkansarbete inom jämlikhets-, mångfalds- och likabehandling
 • Erfarenhet av byråkratin, språket och beslutsordningen vid KTH

Det finstilta:
Du börjar den 15:e december, du förväntas ta uppehåll från dina studier och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för detta uppdrag är 0.33 prisbasbelopp per månad, dock minst 16,056 kr.  Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta valberedningen [[email protected]]. Om du vill få mer information om uppdraget kan du kontakta nuvarande Chefer för utbildningsinflytande Sebastian Wahlqvist eller Johanthan Edin på [email protected] och boka in en fika. Kaffe eller te ingår såklart!
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19:e oktober till [email protected] Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF- och DOC-format i ansökan. Intervjuer kommer ske löpande. Valet sker antingen den 6:e eller 7:e november vid ett kårstyrelsemöte.


SEE BELOW FOR ENGLISH
Om Rollen
Brinner du för ett THS för alla?
Vill du arbeta för ett studentliv som inkluderar både nationella och internationella studenter från olika sektioner och program?
Tycker du att idrott är en viktig del av studentlivet?

Som Studiesocialt och internationellt ansvarig är du ansvarig för de studiesociala delar som rör idrott, friskvård samt internationalisering inom THS. Du hjälper till att skapa kontakt mellan nationella och internationella studenter och samordnar hela THS internationella verksamhet. En av dina uppgifter är att rekrytera mottagningsansvariga för den internationella mottagningen, samt se till att dessa tillsätter en undergrupp och faddrar. Den internationella mottagningen är sedan ett ansvar som du delar med THS Mottagningssamordnare, men du kommer vara särskilt ansvarig för budgeten, genomförandet av mottagningens ingående aktiviteter och event, samt andra delar som rör ekonomin inom den internationella mottagningen.
Utöver arbetet med internationalisering inom THS ansvarar du för att utveckla idrott på campus och arbetar aktivt med THS lokala verksamheter. Detta arbete innebär även att du är ansvarig för att leda och organisera THS idrottsgrupp, Union Sports Associassion (USA), samt se till att idrottsgruppen anordnar THS-mästerskapen samt eventuella friluftsresor. Du kommer även att samarbeta med motsvarande poster på andra studentkårer runt om i Sverige för att utbyta lärdomar och erfarenheter.
Vi letar efter dig som är ansvarsfull, ödmjuk och en bra ledare som kan engagera folk. Du bör vara intresserad av driva THS framåt när det gäller internationella frågor.
Som Studiesocialt och internationellt ansvarig är du en del av THS Kårledning bestående av totalt 12 heltidsarvoderade studenter. Det innebär att du också tar del av andra aktiviteter som händer på THS, och samarbetar tillsammans med de andra i Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Detta betyder att du kommer ha kontakt med och hjälpa studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Meriterande erfarenheter

 • Erfarenhet av idrottsverksamhet, som organisatör eller deltagare
 • Engagemang i den internationella verksamheten på THS eller erfarenhet som utbytesstudent
 • Engagemang i ideella organisationer eller projekt
 • Erfarenhet av en eller flera ledarroller
 • Tidigare arbete med att anordna större fester eller event
 • Tidigare ekonomiansvar i en förening eller på ett företag
 • Erfarenhet av att starta upp eller arbeta med ett större projekt

För den här posten är det ett krav att du kan kommunicera på engelska i både tal och skrift.
Det finstilta:
Du börjar den 15:e december, du förväntas ta uppehåll från dina studier och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för denna post är 0.33 prisbasbelopp per månad, dock minst 16,056 kr. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta valberedningen [[email protected]]. För mer information kontakta nuvarande Studiesocialt och internationellt ansvarig Ádám Miguel Acosta på [email protected] och boka in en fika. Kaffe eller te ingår såklart!
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19:e oktober till [email protected] Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF- och DOC-format i ansökan. Intervjuer kommer genomföras löpande. Valet sker antingen den 6:e eller 7:e november vid ett kårstyrelsemöte.


About the role
Are you passionate about a THS for everybody?
Do you want to work for a student life that includes both domestic and international students from various chapters and programs?
Do you think that athletics is an important part of the student life?

As Head of Social and International Relations you are responsible for student welfare elements relating to sports, wellness and internationalization at THS. You help to create contact between domestic and international students and coordinate all operations of THS International. This also includes coordinating the international operations of chapters for a more welcoming chapter environment. One of your main tasks is to recruit reception responsible managers for the International Reception, and to ensure that these appoint a Project Team and Buddies. During International Reception you will be specifically responsible for the budget, the implementation of reception opening activities and events, coordinating with KTH, as well as other areas related to the economy in the International Reception. Another primary task is to oversee the operations and finances of THS Master’s and International Group (THS MAIN), who create activities for the integration of international students into student life.
In addition to the work with internationalization at THS you also have a responsibility to develop sports on campus, and to work actively with THS chapters’ operations. This work also means that you are responsible for recruiting Project Managers for THS Sports (the sports group at THS), and to ensure that the group organizes THS Championships and possibly other engaging activities. Additionally, you would oversee the group’s operations and manage THS Sports’ budgeting and finances. You will also collaborate with the corresponding persons of other student unions around Sweden to exchange lessons and experiences about your operations in general.
We are looking for someone who is responsible, humble and a good leader who can engage others. You should be interested in driving THS forward in international affairs.
As Head of Social and International Relations you are a part of THS Management Team consisting of a total of 12 full-time remunerated students. This means that you are also taking part in other activities happening at THS, and cooperating with the others in the Management Team to make THS daily activities work. This means you will have contact with, and help students at KTH develop the THS union activities in general and to represent THS towards other parties, such as KTH and student unions around Stockholm and the rest of the country.
Qualifying experience (not required)

 • Experience of sports operations, as organizer or participant
 • Participation in THS’ international operations or experience as an international/exchange student
 • Participation in non-profit organizations or projects
 • Experience of one or several leadership positions
 • Prior experience in organizing bigger parties or events
 • Prior economical responsibility in an association or company
 • Experience in starting or working with bigger projects

For this position it is required to be able to communicate in English, both in speaking and writing.
The fine print:
You begin December 15th, are expected to take recess from your studies and will work full time for 13 months including one month’s handover. The compensation for this engagement is 0.33% of the base amount per month, but at least 16.056 kr. If you have questions about the recruitment process, please contact the Nominating Committee [[email protected]]. If you want to get more information about the position, you can contact the current Head of Social and International relations Ádám Miguel Acosta at [email protected] and book a “fika”. Coffee or tea is included of course!
Application
Please submit your application no later than the 19th of October to [email protected] Please submit a cover letter and resume in PDF and DOC format in the application. Interviews will be conducted primarily weeks 40 and 41. The election will be held the 6th or 7th of November on a Union Board Meeting.


SEE BELOW FOR ENGLISH
Om Rollen
Brinner du för projektledning och letar efter en möjlighet att utveckla dina kompetenser inom nätverkning, strategiskapande, planering, beslutsfattning med mera?
Som projektledare för THS Armada ansvarar du för en organisation som skapar plattformar där studenter och företag kan forma sin framtid tillsammans, där den årliga arbetsmarknadsmässan är den centrala punkten i verksamheten. Mer konkret inkluderar dina uppgifter rekrytering av projektgruppen beståendes av 17 personer, motivering och koordination av ett team på 270 personer, representation av THS Armada i diverse samarbetsorgan, besök av andra mässor och event samt övervakning av den övergripande ekonomin och budgeten (THS Armada omsätter drygt 8.1 miljoner SEK). Du ansvarar även för att skapa och behålla långsiktiga relationer med företag genom att bland annat ha hand om försäljningen av platser till mässan. Slutligen är du också ansvarig för att Armadas värderingar, det vill säga hållbarhet och mångfald, genomsyrar hela organisationen.
Du som söker bör vara tydlig i din kommunikation, stresstålig, strukturerad samt tycka om att arbeta med andra. Som Projektledare för THS Armada är du också en del av THS Kårledning bestående av 12 andra heltidsarvoderade studenter. Förutom ditt uppdrag samarbetar du tillsammans med resterande Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Något som bland annat kommer innebära att ha kontakt med och hjälpa andra studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.
Det finstilta:
Du börjar den 15:e december, du förväntas ta uppehåll från dina studier och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. Arvodet för denna post är 0.33 prisbasbelopp per månad, dock minst 16,056 kr. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta valberedningen [[email protected]]. För mer information kontakta nuvarande projektledare Lovisa Westerlund på [email protected] och boka in en fika. Kaffe eller te ingår såklart!
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19:e oktober till [email protected] Vänligen bifoga personligt brev och CV i PDF- och DOC-format i ansökan. Intervjuer kommer genomföras löpande. Valet sker antingen den 6:e eller 7:e november vid ett kårstyrelsemöte.


About the role
Are you interested in project management and looking for an opportunity to develop your skills in networking, strategy-making, planning, decision-making and more?
As Project Leader for THS Armada you are responsible for an organization that creates platforms where students and companies can form their futures together, where the annual career fair is a central part of the operation. Your tasks will include recruiting a project group consisting of 17 people, motivating and coordinating a team of 270 people, representing THS Armada in different social gatherings, visiting other career fairs and events, as well as monitoring the overall finances and budget (THS Armada’s turnover is around 8.1 million SEK). You will further be responsible for establishing and maintaining long-term relationships with companies by among other managing the sales of the spots for the career fair. Finally, you will also be responsible for delivering THS Armada’s values, that is sustainability and diversity, across the whole organization.
Applicants for the position should be clear in their communication, capable of handling stressful situations, structured in their work and enjoy working with others. As the Project Leader for THS Armada, you are also a part of THS Management Team consisting of 12 full-time remunerated students. This means that you are, in addition to managing THS Armada, taking part in other activities happening at THS, as well as working with the other members of the management team to address the daily activities at the student union. You maintain a connection with the students at KTH, you contribute to the general development of the student union and you represent THS at various events, both in Stockholm and the rest of the country.
The fine print:
You begin December 15th, are expected to take recess from your studies and will work full time for 13 months including one month’s handover. The compensation for this engagement is 0.33% of the base amount per month, but at least 16.056 kr. If you have questions about the recruitment process, please contact the Nominating Committee [[email protected]]. If you want to get more information about the position, you can contact the current project leader Lovisa Westerlund at [email protected] and book a “fika”. Coffee or tea is included of course!
Application
Please submit your application no later than the 19th of October to [email protected] Please submit a cover letter and resume in PDF and DOC format in the application. Interviews will be conducted primarily weeks 40 and 41. The election will be held the 6th or 7th of November on a Union Board Meeting.

Om THS Valberedning
Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen och Kårledningen. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårstyrelsen inför valen.

About THS Nomination Committee
The Nomination Committee is a group appointed by the Student Union Council to prepare the elections of positions of responsibility at THS, such as THS Management team and THS student union board. We conduct interviews with all candidates and nominate candidates to the deciding body.

Fyllnadval: Sekreterare, Valberedning, Valgeneral, Sakrevisor

Nyfiken över att hjälpa till att påverka THS framtid? Sök till en av dessa positioner!
Vill du leda Kårfullmäktige tillsammans med två andra? Sök till Kårfullmäktiges sekreterare och bli bättre på att ta hand om formalia!
Skulle du vilja bli riktigt, riktigt bra på att gå på arbetsintervjuer och samtidigt vidga ditt kontaktnät och skaffa nya vänner? Passa på att söka THS Valberedning ta chansen att bli en riktig rekryteringsexpert!
Vill du hjälpa till att leta upp nästa års inspirerande studenter? Som THS Valgeneral leder du ett gäng studenter för att genomföra vårt stora kårval!
Nyfiken över hur THS inre kugghjul fungerar? Prova på att vara THS Sakrevisor och hjälp kårstyrelsen och kårledningen att hitta rätt!


Om Rollen
Vill du hålla Campus bästa möten? Eller vill du hjälpa THS medlemmar att påverka THS verksamhet? Vill du veva med den anrika THS-klubban?
Talmanspresidiet är sammankallande till Kårfullmäktige, THS motsvarighet till riksdagen. Kårfullmäktige består av medlemmarna valda ledamöter som beslutar om kårens verksamhet. Det är här kåren styrs och det görs genom möten.
Talmanspresidiet ansvarar för att handlingarna finns tillgängliga inför mötena och ser till att ledamöterna får de bästa förutsättningar för att fatta rätt beslut. Presidiet består av tre funktionärer: Talman, Vice Talman och Kårfullmäktiges sekreterare.
Kårfullmäktiges sekreterare för protokoll över sammanträden och arbetar tillsammans med Talman och Vice Talman i Talmanspresidiet. I uppdraget dokumenterar man de beslut som fattats av Kårfullmäktige och ser till att dessa blir tillgängliga för THS medlemmar.
Låter det här som någonting för dig? Om ja; sök direkt! Har du frågor? Hör av dig till nuvarande Talmanspresidie på [email protected] och ställ alla dina frågor.
Det finstilta
Uppdraget påbörjas direkt efter val och avslutas den 30:e juni 2019. Du får ett arvode för att vara en del av talmanspresidiet på 6,8 % av Prisbasbeloppet per person och år.
Ansökan
Skicka din ansökan med kort personligt brev och CV till [email protected].
Sista ansökningsdag 3:e oktober 2018.
Kortare intervjuer kommer i mån av tid preliminärt genomföras och valet sker den 10 oktober 2018 på kårfullmäktigesammanträde #1. Alla THS-medlemmar har rätt att närvara, så ta med dig en vän. Om du har frågor eller funderingar rörande vad som helst maila [email protected] så petas du rätt.

For this position, applicants are required to be fluent in both Swedish and English.
Om Rollen
Brinner du för att hjälpa kårfullmäktige och kårstyrelsen i viktiga frågor? Vill du ha ett finger med i spelet när viktiga kandidater gallras och intervjuas? Då är valberedningen något för dig!
THS Valberedning är den grupp som bereder val på kåren. Det innebär intervjuer, analys av kandidater, skriva utlåtanden och att förmedla information om kandidaterna till de som fattar beslut! Valberedningen består av 3-6 ledamöter plus en sammankallande ordförande.
Det du kommer få lära dig av att gå med i Valberedningen är att värdera kompetenser, se rekryteringsprocessen från “andra sidan” och vad som förväntas av ett bra CV! Helt enkelt: du blir riktigt, riktigt duktig på att gå på arbetsintervjuer. Som ett plus blir du en del av studentlivet i kårhuset Nymble och lär känna ett gäng fantastiska människor!
Låter det här som någonting för dig? Om ja; sök direkt! Är du lite tveksam? Hör av dig till oss på [email protected] och ställ alla dina frågor.
Det finstilta:
Uppdraget påbörjas direkt efter val och avslutas den 30:e juni 2019. Valberedningens ledamöter får ett arvode på 5,1 % av Prisbasbeloppet per person och år.
Ansökan
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till [email protected].
Sista ansökningsdag 3:e oktober 2018.
Valet sker den 10 oktober 2018 på kårfullmäktigesammanträde #1. Alla THS-medlemmar har rätt att närvara, så ta med dig en vän. Om du har frågor eller funderingar rörande vad som helst maila [email protected] så petas du rätt.

For this position, applicants are required to be fluent in both Swedish and English.
Om Rollen
Har du integriteten att garantera medlemmarnas demokratiska rätt att rösta? Kan du leda en marknadsföringskampanj som når alla THS medlemmar? Vill du utvecklas som projektledare?
Som THS Valgeneral leder du tillsammans med valnämnden valet till Kårfullmäktige, THS högst beslutande organ. Valet angår alla THS medlemmar och är mycket viktigt eftersom medlemmarna väljer sina högsta representanter genom det. Utan Kårvalet är THS inte demokratiskt styrt. Du som Valgeneral ansvarar du för att medlemmar kan kandidera och sedan välja bland kandidaterna.
Kårvalet angår alla THS medlemmar och behöver därför nå alla. Valgeneral leder kampanjen som ska nå alla 10’000 medlemmar. Du kommer att vara valets Copywriter och skriva de viktigaste texterna, men också valets Art Director och designa affischer och inlägg i sociala medier. I det marknadsföringsarbetet samarbetar du bland andra THS Kommunikationschef.
Ordinarie Kårval hålls på våren med utsatta tider som bestäms tidigare under verksamhetsåret. Därför läggs arbetet med valet upp som ett projekt där du som Valgeneral är projektledare. Du samarbetar med flera funktionärer på THS Centralt för att genomföra valet. Du leder också Valnämnden som består av en ledamot från varje sektion. Valnämnden ser till att marknadsföringen i valet når ut också via sektionernas kommunikationskanaler, och granskar tillsammans att valet går rätt till. Under året kommer du att behöva samordna och leda flera personer samtidigt som du upprätthåller valets integritet.
Frågor kring posten besvaras bäst genom att skriva till [email protected]
Det finstilta:
Uppdraget påbörjas direkt efter val och avslutas den 30:e juni 2019. Arvodet för denna post är 6.8% av Prisbasbeloppet per år.
Ansökan
Skicka din ansökan med kort personligt brev och CV till [email protected].
Sista ansökningsdag 3:e oktober 2018.
Kortare intervjuer kommer i mån av tid preliminärt genomföras och valet sker den 10 oktober 2018 på kårfullmäktigesammanträde #1. Alla THS-medlemmar har rätt att närvara, så ta med dig en vän. Om du har frågor eller funderingar rörande vad som helst maila [email protected] så petas du rätt.

For this position, applicants are required to be fluent in both Swedish and English.
Om Rollen
Vill du ha det sista ordet om THS Verksamhet? Brinner du för stadga och reglemente?
THS sakrevisorer kontrollerar och säkerställer att THS verksamhet har genomförts enligt de beslut och styrdokument som finns för verksamhetsåret. Utöver detta verkar man även rådgivande för Kårstyrelsen och Kårfullmäktige under sitt mandat. Det finns tre platser och det går alldeles utmärkt att söka oavsett om du känner någon annan som tänkt det eller vet precis vad som väntar.
Frågor kring posten besvaras bäst av nuvarande sakrevisor Alexander Viklund på [email protected]e. Låter det här som någonting för dig? Om ja; sök direkt! Är du lite tveksam? Hör av dig till Alexander och ställ alla dina frågor.
Det finstilta:
Uppdraget påbörjas direkt efter val och avslutas den 30:e juni 2019. Arvodet för en sakrevisor är 10,1 % av Prisbasbeloppet per person och år.
Ansökan
Skicka din ansökan med kort personligt brev och CV till [email protected].
Sista ansökningsdag 3:e oktober 2018.
Kortare intervjuer kommer i mån av tid preliminärt genomföras och valet sker den 10 oktober 2018 på kårfullmäktigesammanträde #1. Alla THS-medlemmar har rätt att närvara, så ta med dig en vän. Om du har frågor eller funderingar rörande vad som helst maila [email protected] så petas du rätt.

Om THS Valberedning
Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen, Ledningsgruppen och Osqledarens chefredaktör. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.  Det är valberedningen som tar emot ansökningarna, och det endast valberedningen som vet vilka kandidater som sökt fram tills någon vecka innan valdagen.