THS is looking for a ball responsible!

THS is looking for a ball responsible! 

During the spring of 2019 we revived the THS ball after 40 years without one at THS central. We want this to be a tradition again, so we are looking for a few people who want to lead the projekt during the spring of 2020! 

Are you interested in organizing a fancy event in Nymble? Then you should apply by sending an email to [email protected] and tell us why you would make the best ball ever.

THS is looking for a delegation to SFSFUM

THS is looking for a delegation to SFSFUM, the annual meeting for SFS, the Swedish National Union of Students. Because all meeting documents and discussions at SFSFUM are in Swedish, you need to understand Swedish to be in the delegation. Read more about the delegation in the Swedish version of this post.

Vote in the additional THS Union Council election 2019/2020

Do you want to represent the members in THS’ most important decisions? Are you interested in learning more about organizational management? Do you want to get to know people from all chapters of THS?

Vote here (or here if the previous link does not work)

About the Position

As a council member or substitute member of the Student Union Council, you have a seat in the highest governing body at THS. You decide what THS should do, what THS opinions are and how the yearly turnover of 40 million SEK is to be used. You elect THS’ leaders in the form of President and Board, and review that they are really working for the members’ interests. The members of THS elect their representatives in the Student Union Council. This election makes THS a representative democracy. As a council member in the Student Union Council you are the guarantee that THS is run as a democracy.

The positions in the Student Union Council manage THS as an organization. Therefore there are educational events held for the Student Union Council. The topics include economics, leadership and recruitment. Regardless of whether you have experience in organizational management or not, this will give you the opportunity to learn more about it.

The Student Union Council consists of about 42 members and 27 substitutes from all chapters at THS. As a part of them you will get a social network that reaches all chapters. Together you cooperate to represent all members. You will also get the opportunity to teambuild and party together.

Important dates

 • Ordinary application period open to and including: 23rd September
 • Extended application period open to and including: den 30th september
 • Valperiod: den 7 september genom den 11 september

The fine prints

The formal time in office is 2019-07-01 – 2020-06-30. The first meeting will be held the 7th october which is before the election will be completed. The first meeting you will have voting rights on is the 29th October. The position will require at least 6 formal meetings and 2 informal meetings during the year. Material will be sent out before every meeting so that everyone can prepare, thereby allowing the meetings to be efficient and to the point. In total it is expected that the position requires 8 hours per month. The parties and team buildings add to that.

Application

You are welcome to submit your application in the the new member system in this link up until the 23rd of September. The extended application period lasts to and including 30th September. Your candidacy will be made visible to THS members during the voting period between the 7th and 11th of October. The members will be voting at thskth.se/vote. (Use this if the previous does not work: link) Do not forget to vote. You are allowed to vote for yourself. THS Election Board who arrange the elections will continuously update you to when the process enters new stages and, in the end, what the results are.

Questions

If you have any questions you are welcome to ask us at [email protected]

Positions available

 • Arkitektursektionen (A): 1 substitute (1 ordinary filled)
 • Kongliga Bergssektionen (B): 1 ordinary and 1 substitute (no position filled)
 • Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL): all positions filled (1 ordinary and 1 substitute)
 • Konglig Datasektionen (D): 2 substitutes (3 ordinary filled)
 • Doktorandsektionen (Dr): 3 ordinary and 2 substitute (1 ordinary filled)
 • Konglig Elektrosektionen (E): 1 substitute (2 ordinary filled)
 • Fysiksektionen (F): 1 ordinary and 1 substitute (1 ordinary filled)
 • Sektionen för Industriel ekonomi (I): all positions filled (2 ordinary and 1 substitute filled)
 • Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN): 2 ordinary and 1 substitute (no position elected)
 • Ingenjörsektionen Bygg (IsB): 1 ordinary and 1 substitute (1 ordinary filled)
 • Ingenjörsektionen Flemingsberg (IsF): 1 ordinary and 1 substitute (no position filled)
 • Kongliga Kemisektionen (K): 1 substitute (3 ordinary and 1 substitute filled)
 • Kungliga Maskingsektionen (M): 2 ordinary and 2 substitute (2 ordinary filled)
 • Sektionen för Medieteknik (Media): 2 ordinary and 1 substitute (no position filled)
 • Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT): 1 ordinary (1 ordinary filled)
 • Öppen ingång (OPEN): 1 ordinary and 1 substitute (no position filled)
 • Konglig Samhällsbyggnadssektion (S): 2 substitutes (3 ordinary filled)
 • Flygsektionen (T): 1 substitute (2 ordinary filled)
 • Telge Teknologsektion (TT): 1 ordinary and 1 substitute (no position filled)
 • Energi och Miljö (W): 2 ordinary and 1 substitute (no position filled)

Studentrepresentant i Disciplinnämnden

This position requires fluency in Swedish.
Är du student på KTH och intresserad av juridik, eller bara studenträtt? Då borde du engagera dig som studeranderepresentant i Disciplinnämnden.
Inom THS Utbildning finns en rad studeranderepresentanter som engagerar sig för att vara studenternas röst på KTH. Ett av de organ där THS sitter med är Disciplinnämnden. Disciplinnämnden är den nämnd som behandlar alla så kallade disciplinärenden kring studenter. I nämnden sitter rektor, en jurist, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter. Det som tas upp handlar generellt om studenter som misstänks ha fuskat, plagierat eller vilselett i samband med examination, men även störande beteende och trakasserier behandlas här. Du som representant har det viktiga uppdraget att tillse att studentperspektivet inte går förlorat i regler och bestämmelser. Uppdraget handlar om c:a 1 möte i månaden under det kommande läsåret och vi söker 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Skicka en kort beskrivning av dig själv och ditt engagemang, samt varför du vill sitta som studeranderepresentant i Disciplinnämnden till [email protected] Du kan även höra av dig om du har funderingar eller andra frågor om uppdraget till [email protected] Maila dina ansökan senast den 1 juni.

IVA Studentråd

This position requires fluency in Swedish.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samlar hundratals framstående forskare och näringslivsprofiler inom teknisk och ekonomiska vetenskaper. Genom IVAs ledamöter, evenemang och projekt påverkas makthavare inom samhället på flera nivåer – IVA är en aktör som många lyssnar på. Då IVAs ledamöter väljs in på livstid är organisationen i behov av ett yngre perspektiv och här kommer studentrådet in! Studentrådet består av en grupp studenter från Svenska universitet med teknisk eller ekonomiskt inriktning och träffas ca. en gång per månad.
THS styrelse söker nu kandidater att nominera till IVA studentråd med deadline 23 mars. Uppdraget spänner sig över två år och optimalt är om du fortfarande har så många år kvar av dina studier. Samtliga studenter som uppfyller detta, även doktorander, är välkomna att söka. Tidsmässigt består uppdraget av en heldag per månad för rådsmöten, en helgkonferens per termin och eventuella deltaganden i rådens projekt eller IVAs evenemang. Samtliga evenemang och möten som du förväntas delta på bestäms via doodle och alla boende och resekostnader bekostas av KTH. Rådet arbetar inom flera frågor, bland annat att intervjua akademins ledamöter, delta i IVAs verksamhet, anordna seminarier för att diskutera studenters psykiska hälsa eller att öka teknikintresset bland unga. Som rådsledamot har du mycket stort inflytande kring vad du kan arbeta med. Du kan också läsa mer om rådets och IVAs verksamhet på IVAs hemsida.
Ta chansen och bli del av ett av Sveriges mäktigaste nätverk – sök IVA studentråd idag!
Frågor och ansökning skickas till [email protected] Din ansökan ska vara inne senast den 23 mars och ska innehålla ett kort personligt brev och CV. En godkänd nominering från THS kommer följas av en intervju från sittande ledamöter i IVA studentråd.

Apply to positions in the Management Team!

You can now apply to positions in the Student Union Management Team!
You can apply to these positions,

 • Chef för Utbildningsinflyande / Head of Educational Affairs
 • Näringslivschef / Head of Business Relations
 • Chefredaktör för Osqledaren / Editor in Chief – Osqledaren
 • Studiesocialt ansvarig / Head of Student Welfare

To be able to apply to Head of Educational Affairs, you need to be fluent in Swedish.
You can apply to the positions from our new job recruitment site, https://techrec.se/jobs/union/. Last day to apply is March 29th.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins studentråd

This position requires fluency in Swedish. 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) har till uppgift att till nytta till samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. Ett av akademiens prioriterade verksamhetsfält är utbildning och forskning där Studentrådet aktivt bidrar med att tillföra ett viktigt student- och doktorandperspektiv genom deltagande i projekt, workshops och seminarier.

Studentråd

IVAs Studentråd söker just nu engagerade studenter och doktorander. Är du intresserad? Maila namn och telefonnummer till [email protected]